Welcome  कृषि ज्ञान केन्द्र, उदयपुरमा स्वागत छ 


कृषि ज्ञान केन्द्र, उदयपुर, प्रदेश १ को आधिकारिक वेबपेजमा स्वागत छ । कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो । यसले कुल जनसंख्याको ६६ प्रतिशत रोजगारीको अवसर प्रदान गर्दछ र जीडीपीमा करिब ३३ प्रतिशत योगदान छ । त्यसैले, कृषि क्षेत्रको विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ।

सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
सम्झौता गर्न आउने वारे सूचना २०८०/०८१ २०८०/१२/०१ Closed !!!
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०८०-11-1५ Closed !!!

प्रकाशनहरु

प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान ऐन २०७७
परियोजना कार्यन्वयन म्यानुअल २०७७
अनुदानका लागि आवेदन ढांचा
कृषि व्यवसाय अनुदान प्रवर्द्धन कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन २०७७ समेत)
आ.व. २०७८/०७९ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट
प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन अनुदान ऐन २०७७
प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका निकायहरु
बाख्रा पालन
कृषि यान्त्रिकीकरण
किवि खेती सम्बन्धी पुस्तिका
रासायनिक मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७
(COVID-19) को रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार व्यवस्था सम्बन्धी प्रदेश सरकारको कार्ययोजना
साझेदारी अनुदान रकम (50%) सम्बन्धमा ०७६-७७
कृषि विकास निर्देशनालयको स्रोत केन्द्र(च्याउ र मौरी) विकास कार्यक्रम संचालनका लागि आवश्यक आवेदन फारम
कृषि विकास निर्देशनालयको चकलाबंदी खेति प्रवर्द्दन सम्बन्धि आवेदन फारम
आ.व. २०७७/७८ को प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धि आवेदन फारमकाे ढांचा
परियोजना कार्यन्वयन म्यानुअल २०७७
अनुदानका लागि आवेदन ढांचा
कृषि व्यवसाय अनुदान प्रवर्द्धन कार्यविधि, २०७६ (पहिलो संशोधन २०७७ समेत)
आ.व. २०७८/०७९ को स्वीकृत जिल्ला दर रेट
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्रको कार्य विवरण(TOR)
कृषि ज्ञान केन्द्रको कार्य विवरण(TOR)