फोटो नाम पद श्रेणी सेवा समूह मोबाइल नं. इमेल ठेगाना
योगेन्द्र यादव बाली विकास अधिकृत अधिकृत आठौं कृषि 9852835067 yadavyogendra.y2@gmail.com Balan bihul ward no 4, Saptari
फुलमाया शेर्पा बाली संरक्षण अधिकृत अधिकृत छैठौं कृषि बाली संरक्षण 9852829130/९८५२८५७६२१ sherpam43@gmail.com म्याङ्लुङ नगरपालिका ६ तेह्रथुम
श्रीषा उप्रेती बागवानी विकास अधिकृत अधिकृत सातौं कृषि बागवानी 9861690118 suprety.su@gmail.com
अनु बि.सी बागवानी विकास अधिकृत अधिकृत छैठौं कृषि बागवानी 9842065006 sanub2004@gmail.com
कर्ण बहादुर माझी कार्यालय सहयोगी प्रशासन प्रशासन 9842883524
दुर्गा बहादुर भुजेल ह.स.चा. प्रशासन प्रशासन 9841530923